9

05 ข้อมูลการติดต่อ Q&A และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางสำหรับติดต่อ

สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ

สภ.เกาะหลีเป๊ะ ม.7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91110

โทร. 074 740 132

สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ RPT Cyber Village Lipe Police 

lipepoliceweb@gmail.com

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น