9

แผนผังผู้บังคับบัญชา

ผู้บริหารสถานีตำรวจเกาะหลีเป๊ะ

พ.ต.ต.สุจิต ปิริยะ

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานีตำรวจ
โทร. 0903823987

ร.ต.ท.จารึก สาธาระกุล

ตำแหน่ง รองหัวหน้าสถานีตำรวจ
โทร. 0848604046

ร.ต.ต.เอกรินทร์ โต๊ะสมัน

ตำแหน่ง รองหัวหน้าสถานีตำรวจ
โทร. 0812752958