9

011 ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566 ถึง 31 ต.ค.2566

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2566 ถึง 30 พ.ย.2566

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2566 ถึง 31 ธ.ค.2566

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2567 ถึง 31 ม.ค.2567

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2567 ถึง 29 ก.พ.2567

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 4 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2567 ถึง 31 มี.ค.2567