9

020 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยง
สถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ