9

021 การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน