อย่ากดลิงก์ อย่าเชื่อ

มามุกใหม่…โจรออนไลน์ ส่ง SMS ข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือ ข้อความอ้าง “สำนักงานประกันสังคม” แจ้งนายจ้าง ลูกจ้าง อัปเดตข้อมูลด่วน ถอนเงินสมทบก่อนกำหนด พร้อมแนบลิงก์อันตราย

เป็นกลลวงให้กดลิงก์ เข้าแฮ็กโทรศัพท์มือถือ หลอกดูดเงินจากบัญชี

ได้รับข้อความแบบนี้ อย่าหลงกล!!

ด้วยความปรารถนาดี จาก “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”