อย่าทำ!!

รับจ้างเป็นบัญชีม้า เปิดบัญชีธนาคาร ทำบัตร ATM เปิดกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีฯ ไปใช้โดยรู้ว่านำไปกระทำความผิด เช่น ค้ายาเสพติด

มีโทษตามกฎหมาย จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566

ด้วยความปรารถนาดี จาก “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”